• BPO czyli Business Process Outsourcingsa. To zewnętrzne firmy które podpisują umowy ze zleceniodawcą na obsługę wybranych procesów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania biznesu. Ale nie mającego bezpośredni wpływ na właściwy biznes firmy. Mówimy tutaj o obszarze HR, IT, Księgowość.
  • SSC to Shared Services Centers. To wydzielony w ramach tej samej organizacji podmiot który w ramach organizacji świadczy usługi dla innych podmiotów tej grupy. Ponieważ dzieje się to w ramach grupy to zarząd firmy ma pełną kontrolę nad procesami biznesowymi. Dzięki poczuciu kontroli poza procesami z obszaru HR, IT, księgowości w SSC mogą wylądować różne procesy. Również zadania z obszaru zakupów, R&D oraz innych obszarów które mają bezpośredni wpływ na część przynoszącą zysk.

BPO co to jest?

BPO to po angielsku  Business Process Outsourcing lub po amerykańsku  Business Process Offshoring. Są to zewnętrzne firmy zadaniem których przejęcie procesów które dzieją się w innej firmie (zleceniodawcy). Natomiast nie mają bezpośredniego wpływu na to czym zajmuje się dana organizacja (core biznes).

Sektor BPO korzysta się tutaj ze zjawiska skali. W każdej, nawet małej firmie – żeby nadal poruszać się w obszarze hr – potrzebny jest np specjalista hr ds rekrutacji. I gdy taki specjalista hr pracujący w firmie gdzie jest duża rotacja pracowników jest w pełni wykorzystywany. Natomiast czasami jest sytuacja gdy rotacja pracowników jest bardzo mała lub firma jest na tyle niewielka. Wtedy zatrudnienie samodzielnego pracownika hr ds rekrutacji nie ma sensu ekonomicznego. Wtedy są dwa rozwiązania: albo łączy się obowiązki w ramach działu. Albo zatrudnia się się zewnętrzną firmę. Gdy współpraca z okazjonalne przeradza się w długotrwałe relacje biznesowe które doprowadzają do tego że cały proces rekrutacji począwszy od zdefiniowania wymagań a kończąc na podpisaniu umowy stoi po stronie zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca czyli BPO korzysta ze efektu skali dzięki czemu zleceniodawca ma do dyspozycji (znowu poruszająć się tylko w obszarze hr):

  • zespół specjalistów hr ds rekrutacji z dużym doświadczeniem życiowym i biznesowym,
  • dzięki prowadzeniu rekrutacji dla różnych klientów usługodawca ze strony BPO ma dostęp do szerszego wachlarzu kandydatów. Pozwala to lepiej dopasować pracownika do stanowiska.
  • i last but not least niższe koszty pozyskania pracownika.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla małych średnich i dużych korporacji. Gdy jednak przyjrzymy się z bliska temu zjawisku ma ono jedną wadę. Firmy z sektora BPO żyją z marży. I dla nich jako dostawców usług hr jest dążenie do maksymalizacji zysku. Powoduje to w konsekwencji że mogą zaistnieć sytuacje w których to co dobre jest dla zleceniodawcy nie koniecznie jest dobre dla BPO. I odwrotnie. I druga rzecz w takich sytuacjach trudność z kontrolowaniem procesu. Odpowiedzią firm na to było powstanie SSC.

SSC co to jest?

Shared Services Centers w skrócie SSC . Shared Services Centers to po polsku Centrum Usług Wspólnych. Tutaj podobnie jak w w przypadku BPO korzysta się ze zjawiska skali. Czyli w przypadku gdy mamy 10 oddziałów firmy gdzie jest jeden specjalista ds hr który wykorzystuje swój czas w 75%. Wybieramy lokalizację gdzie zatrudniamy zespół 8 specjalistów hr. Wykonują tą samą pracę w jednym oddziele co wcześniej wykonywało 10 specjalistów hr. Organizacja ma oszczędność w postaci dwóch etatów. Ludzie w zespole hr maja możliwość pracownia z różnymi oddziałami firmy. Dzięki czemu pracownicy zdobywają doświadczenie i nie popadają w rutynę. I należy tutaj wspomnieć o zarządzaniu ryzykiem. W sytuacji gdy mamy tylko jednego specjalistę hr w oddziale. Myślę że nietrudno sobie wyobrazić co się stanie gdy pójdzie na urlop lub L4.

Z punktu widzenia CEO – moim zdaniem – SSC ma też tą przewagę nad BPO że nie musi skupiać się bezpośrednio i jedynie nad wynikiem finansowym co pozwala zadbać o jakość procesów biznesowych w organizacji. Drugim bardzo ważnym elementem w tym układzie jest decyzyjność zarządu firmy. Który ma bezpośredni wpływ na cały proces biznesowy.

Natomiast minusem SSC jest fakt że firma musi być wystarczająco duża aby mogła sobie pozwolić na wydzielenie jednego centrum. By mógł zadziałać efekt skali.

Mieszany model

Jest model jeszcze model mieszany gdy krytyczne dla działania organizacji procesy przejmuje SSC natomiast zatrudnia firmy z sektora BPO która przejmują procesy w których SSC nie może wykorzystać efektu skali. Skrajnym przypadkiem jest sytuacja gdy SSC zamawia w BPO usługę polegającą na zatrudnieniu pracownika. W takiej sytuacji konkretne zadania wyznaczają pracownicy SSC natomiast rozliczanie z pracownikiem przejmuje na siebie usługodawca czyli BPO.

Kilka słów o innych modelach współpracy

I na sam koniec warto powiedzieć o podwykonawcach. Można ich podzielić na dwie grupy.

  • Pierwsza grupa to firmy które wykonują pewne zadania, prace które pozwalają osiągnąć firmie swój cel biznesowy. Przykład: developer zatrudnia firmę posiadającą dźwigi w celu wybudowania budynku.
  • Druga grupa to firmy podwykonawcze które zatrudniamy na zasadzie współpracy gdzie tylko część procesu jest „sprzedana”na zewnątrz. Np pracownik hr ds rekrutacji zatrudnia firmę zewnętrzną do przeprowadzenia wstępnego wyboru potencjalnych pracowników. I tutaj już zaczyna się robić bardzo płynna granica pomiędzy podwykonawstwem i BPO.