MILANO COPYRIGHT 2016. ALL RIGHTS RESERVED.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – metody

Pisałam już o tym czym zajmuje się dział hr i hrbp. Możemy procesy hr które rozgrywają się w obszarze hr sprowadzić do typowych zadań administracyjnych.

Ale ale

Tak jak pisałam już wcześniej postęp techniki umożliwił budowanie coraz bardziej skomplikowanych urządzeń,maszyn,układów a nawet rakiet. Im bardziej skomplikowane urządzenie tym większa wartość dodana a więc większy zysk dla firmy. Ale do zbudowania tych urządzeń musimy wykorzystać coraz większe zespoły pracowników o jak najwyższych kwalifikacjach i zaangażowaniu. Natomiast postęp i konkurencja generuje konieczność generowania kolejnych udoskonaleń które wymagają zaangażowanych pracowników.

I w tym kontekście dział hr nie może się ograniczyć li tylko do procedur hr i administracyjnych. Jest to szansa żeby przez odpowiednią politykę zarządzania zasobami ludzkimi dział hr a przed wszystkim hr business partnerzy maja możliwość wywierania strategicznego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa.

Pozyskiwanie zasobów ludzkich

czyli przyciąganie do organizacji wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Zarządzanie talentami

pozwala na identyfikowanie pracowników z dużymi zdolnościami przywódczymi którzy znają specyfikę firmy.

Projektowanie stanowisk pracy 

budowanie stanowisk pracy pozwalających rozwijać się pracowników oraz przetestować ich umięjętności w różnych sytuacjach.

Uczenie się i rozwój

uczenie się i rozwój pozwala na na zachęcenie pracowników na wyjście ze swojej strefy komfortu i kreowaniu aktywnego poszukiwania udoskonaleń i udogodnień które pozwalają lepiej realizować zadania.

Zarządzanie wiedzą

to kolejny element zarządzania zasobami ludzkimi pozwalający na akumulowanie wiedzy organizacji w ramach projektów biznesowych które ma w swoim portfolio.

Zaangażowanie pracowników

jest to truizm ale zaangażowanie pracowników pozwala uzyskać lepsze efekty

Kontrakt psychologiczny  

to umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą że każdy ze swej strony będzie się starał by oczekiwania i potrzeby stron były realizowane w ramach pewnych norm społecznych pozwalających na harmonie i pozytywne relacje.

Efektywność

to termin określający pewien sposób myślenie pracowników aby uzyskać wymagany efekt jak najmniejszym kosztem.

Wynagrodzenia 

temat z którym hrbp a zwłaszcza managerowie mają do czynienia co roku.

Stosunek pracy

to sposób postępowania pozwalający na budowaniu zaufania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą wynikający z przejrzystości reguł gry i dobrego traktowania swoich pracowników przez pracodawcę.

Top