Hr business partner kim jest?

Hr business partner to współczesny biurowy szeryf który codziennie przemierza jasne korytarze budynków. Ale gdy trzeba nie boi się wejść w ciemny zaułek ludzkich relacji. Niezależnie czy o będzie relacja manager-zespół pracowników czy też w ramach zespołu pracowników. Te czasami trudne relacje które czasami odkładane bardzo długo powodują nawarstwianie się nieporozumień i konfliktów w zespole pracowników. Hrbp ma w sobie dość wewnętrznej siły by sprzeciwić się zapędom dyrektora jeżeli uważa że zostanie złamane prawo pracy czy dobre wzorce zarządzania zasobami ludzkimi. Ale gdy trzeba znajdzie również chwile by zaopiekować się studentem dla którego to jest pierwszy staż w życiu i nie do końca wie co i jak.

HR business partner to też praca z dokumentami: regulamin pracy, ocena pracownicza, nowy projekt hr, podwyżki, awanse i to wszystko co wiąże się z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Więc zadając po raz wtóry pytanie hr business partnerze kim jest?

HR business partner i jego rola w organizacji.

W zależności od roli w jakiej aktualnie jest dana osoba tym hrbp jest w danym momencie jak typowy szeryf z dzikiego zachodu :

 • Jeżeli hrbp współpracuje z specjalistami hr twardy wymaga się ciągle aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz konsekwencji w implementacji nowelizacji prawa pracy i innych rozporządzeń z tym związanych. To również konieczność bycia sumiennym i dokładnym w opracowaniu dokumentów które albo będą podstawą do wypłacenia wynagrodzenia albo decyzji biznesowych.
 • W sytuacji gdy hrbp współpracuje z specjalistą ds hr miękkiego który odpowiada za komunikację, onboarding lub szkolenia hr. W takiej sytuacji jako wysokiej klasy specjalista muszę się wykazać po pierwsze umiejętnością wyciągania wniosków z rozmów przeprowadzanych z pracownikami które później muszę skutecznie wprowadzać w organizacji podczas odpowiednich procedur oraz szkoleń
 • Jeżeli w danym momencie hrbp wciela się w rolę detektywa zadaniem którego jest znalezienie przyczyn pewnych zjawisk w danym zespole pracowników hr business partner musi być cierpliwy i empatyczny by strony były w stanie opowiedzieć o kwestiach które są w dany zespół pracowników. I powinien mieć wystarczające doświadczenie i zdrowy rozsądek by wprowadzić w zespole pracowników spokój. Ale też pamiętać o swoim zdrowiu psychicznym ponieważ takie rozmowy są bardzo wyczerpujące.
 • Każdy zarząd organizacji ma jakąś wizję rozwoju która powinna dać przewagę organizacji na rynku. I tutaj hrbp powinien posiadać odwagę by powiedzieć nie gdy wymaga sytuacja. Ale mieć na tyle taktu i wyczucia by wybrać metodę na powiedzenie nie gdy jest to niezgodne z prawem pracy lub polityką zarządzania zasobami ludzkimi.

O samych zadaniach przed jakimi stoi hr business partner możesz poczytać tutaj.

Więc zadając sobie pytanie hr business partner kim jest. To zależy od tego w jakiej roli występuje. A rola zależy od tego z kim rozmawia.

Hr business partner <> dział hr twardy

Rola hr business partnera w tej relacji wymaga przede wszystkim

 • Obowiązkowości w samokształceniu wynikającym z ciągle zmieniającego się otoczenia prawnego zwłaszcza związanego z prawem pracy,
 • Konsekwencji w podejmowaniu działań ponieważ w dziale hr pracują różni ludzie co powoduje że różnie interpretują e same sytuacje i w efekcie tego mamy zupełnie innych przekaz do pracownika.
 • Sumienności i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków ponieważ jak powiedział mi kiedyś jeden dyrektor hr żadna duża firma na świecie nie wie ilu zatrudnia pracowników. Co być może jest prawdą 🙂 ale nie znaczy to że nie powinniśmy się starać by posługiwać się rzetelnymi danymi w pracy.

Hr business partner <> dział hr miękki.

W tej relacji hr business partner powinien :

 • Umiejętność wyciągania wniosków dzięki niezliczonej ilości rozmów z członkami zespołów pracowników i managerami.
 • Kreatywności w budowaniu wizerunku organizacji jako przyjaznej i otwartej na pracownika.
 • Zdecydowanie i skuteczność w realizacji wniosków wynikających z rozmów z pracownikami a które należy wdrożyć w organizacji

Hr business partner <> zespół pracowników/manager.

Hrbp powinien wykazać się:

 • ciepliwością i odciekliwością ponieważ z reguły stronom trzeba dać chwilę na wyrzucenie z siebie emocji a gdy one opadną próbować zlokalizować problem
 • takt i dyskrecja ponieważ ile ludzi jest tyle jest punktów widzenia tego samego a jeżeli przemnożymy to przez ilość relacji robi się z tego astronomiczna liczba
 • elokwencja i empatia a gdy osoba poczuje się na tyle bezpiecznie dzięki empatii której jej okażemy warto uruchomić pokłady swojej elokwencji i doświadczenia by pokazać takiej osobie inny punkt widzenia

Hr business partner <> zarząd firmy.

Co do zasady hr business partner pracuje z kierownikami wyższego szczebla co wymaga następujących umiejętności: komunikatywności i samodzielności w rozmowie z zarządem w celu uzyskania pozytywnych decyzji pozwalajacych na wprowadzenie nowych procedur hr.

 • skuteczności i niezależności w celu eliminowania pomysłów zarządu powodujących załamanie się jednolitości polityki zarządzania zasobami ludzkimi
 • kreatywności w osiąganiu celu biznesowego w ramach obowiązujących ram prawnych i kultury organizacji
 • przezorności i rozwagi w przewidywaniu konsekwencji jakie mogą się pojawić przy wprowadzeniu proponowanych rozwiązań
 • wytrwałości we wdrażaniu rozwiązań wymagających zaakceptowania przez zarząd który co do zasady chce podjąć decyzje mając jak największą wiedzę o sprawie do wiążę się z wydłużeniem procesu decyzyjnego.

Podsumowując:

Hr business partner to praca która wymaga od człowieka pełnego wachlarza umiejętności i cech charakteru. Co ciekawe w zależności od roli jaką w danym momencie hr biznes partner występuje musi on użyć innego wachlarza umiejętności. Co powoduje że dzięki temu ta praca jest fascynująca.

 • Rano mam okazję rozmawiać z zarządem firmy o wprowadzeniu nowych procedur hr spowodowanych nowelizacją prawa pracy.
 • Południe mam trudne rozmowy z pracownikiem który ma problemy w relacjach w zespole pracowników
 • Potem z specjalistą ds hr twardy ustalam procedure hr dotyczącą powrót do pracy po macierzyńskim
 • Na koniec dnia z działem bhp dyskutuje jak jest ocena ryzyka zawodowego pracownik biurowy.

Ale najtrudniejszym z wspomnianych tematów są rozmowy z pracownikami o ich problemach i co powoduje stres w ich pracy. Są to rozmowy bardzo wymagające, które wysysają dużo energii i emocji. I warto o tym pamiętać podejmując pracę hr business partnera i już na początku znaleźć swoje sposoby na poradzenie sobie z tego typu stresem w pracy,