Jak wygląda współpraca HR Biznes Partnera z managerami.? Jak zawsze to wszystko zależy. „To zależy” myślę że zależy od dwóch czynników:

Wielkości organizacji.

Bo jeśli organizacja jest niewielka to sprawa jest prosta. Jest jeden może dwóch kierowników z którymi należy ustalić współpracę a potem samo niejako się dzieje. Natomiast wraz ze wzrostem organizacji a więc i ilości managerów sprawa zaczyna się komplikować. Powoduje to że dwustronne uzgodnienia z managerami tracą sens. Ponieważ przy liczbie większej niż 10 osób zaczyna się to coraz bardziej komplikować i coraz więcej czasu tracimy na żmudne dogadywanie szczegółów. Wtedy konieczne jest wyznaczenie zasad i reguł panujących w obszarze HR które trzeba wdrożyć zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasady te muszą być zatwierdzone przez zarząd przedsiębiorstwa. Dodatkowo warto pamiętać o tym że w przypadku wprowadzania zasad unikać wyjątków ponieważ co do zasady managerowie są zwykłymi ludźmi i łatwiej jest im zapamiętać wyjątki od reguł niż reguły.

Charakteru organizacji.

Drugą istotną kwestią przy pracy z managerami jest sobór charakterologiczny HR Biznes Partnera do lidera działu w którym będzie pracował a właściwie współpracował dany HR Biznes partner. Ponieważ jeśli pojawi się chemia i porozumienia pomiędzy tymi osobami to również pojawi się efekt synergii który pozytywnie wpłynie efekt końcowy pracy działu.