HR Direct i HR generalist i HRBP to kolejne zawody które pojawiły się wraz z wejściem Polski do UE. I powstaniem w Polsce sektora SSC i usług BPO.

Definicje pojęć.

  • HR direct jest to dział który jest odpowiednikiem kadr i płac. To tutaj oblicza się wielkość wynagrodzenia, zaliczki na podatki, ilość dni przysługującego urlopu.
  • HR generalist to samodzielny w sensie dosłownym specjalista. Czyli z reguły jedyny specjalista hr w firmie który zajmuje się wszystkim zagadnieniami z obszaru hr w firmie wykorzystując do tego firmy podwykonawcze.
  • HRBP czyli hr biznes partner jest to specjalista hr który dba by polityki w obszarze hr były zgodne z lokalnym prawem. W polsce kodeksem pracy oraz innymi przepisami.
  • Global HRBP to specjalista hr zadaniem którego jest wsparcie zarządu firmy oraz dbanie by wszystkie polityki w obszarze hr były spójnego bez względu na geograficzny obszar działania.

HR direct

HR direct w BPO lub SSC jest to określenie oznaczające cały dział hr który zajmuje się tak zwanym twardym hr. Czyli wszelkimi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa to jest rozliczanie czasu pracy, urlopów, wynagrodzenia prowadzenia teczek osobowych itd.

HR generalist

Osoba na tym stanowisku pojawia się w firmie która z reguły posiada oddziały rozsianie po całym świecie. Oddziały te są na tyle duże że wymagają zatrudnienia samodzielnego specjalistę hr z dużym doświadczeniem w wielu sprawach w obszarze hr. Natomiast oddziały te nie są na tyle duże jeśli chodzi o liczbe zatrudnionych by miało sens ekonomiczny zatrudnianie całego zespołu specjalistów hr czyli spraw kadrowo-płacowych, rekrutacji szkoleń itd, itd. Zadaniem specjalisty hr pracującego na stanowisku hr generalist jest zarządzenie procesami hr w obszarze hr poprzez kontakt z odpowiednim firmami z sektora BPO które zostały wybrane przez firmę matkę do obsługi danego procesu hr lub całej grupy procesów hr. W przypadku stanowiska hr generalist możemy mówić powiedzieć że jest to project manager odpowiadający za procesy hr. Które są wykonywane przez zewnętrzna firmę z reguły z sektora BPO.

HRBP

HRBP czyli human resources business partner czyli po polsku hr biznes partner 🙂 to osoba która żyje w symbiozie z działem HR direct. Dział hr direct z reguły zajmuje się częścią operacyjną. Natomiast hr biznes partner co do zasady zajmuje się ustalaniem reguł jakie będą przestrzegane w danej organizacji. Dostrzeganiem zagrożeń i szans jakie niosą zmiany w prawie pracy hr. Oraz pomoc w prowadzeniu polityki zarządzania zespołami ludzkimi przez poszczególnych kierowników.

Global HRBP

Global HRBP czyli global hr business partner w przypadku dużych organizacji biznesowych posiadających odziały w różnych krajach. Gdzie pojawia się kwestia zderzenia dwóch kultur. Kultury firmy która z reguły jest powiązana z kulturą kraju w którym operuje zarząd organizacji. Oraz kultury kraju w którym operuje dany oddział firmy.

Prosty przykład: jedna z azjatyckich firm otwiera swój oddział w Polsce. Zatrudniają pracowników. Po pewnym czasie jeden z pracowników postawia zmienić pracę. Dział hr przygotowuje odpowiednie dokumenty konieczne do rozwiązania umowy o pracę. Powoduje to że w systemie trzeba wypełnić powód odejścia pracownika. Pojawia się kwestia: system hr przewiduje tylko dwa możliwe powodu odejścia: śmierć lub emerytura.

Global hrbp odpowiada za dwie podstawowe rzeczy doradztwo zarządowi firmy w ramach obszaru hr. Oraz pilnowanie aby polityki hr w obszarze hr były spójnego w ramach organizacji. Oczywiście z uwzględnieniem lojkalnego prawa pracy i innych przepisów. Z reguły współpracuje z lokalnym hrbp. Który odpowiada za to aby procesy hr były spójne z lokalnym prawem pracy i innymi przepisami.