• Pochodzenia skrótu HR
  • Rozwinięcie skrótu HR czyli Human Resources
  • Definicja terminu HR
  • Geneza powstania działów HR
  • Podział HR na hr twardy i miękki

Hr co to?

Co oznacza ten skrót HR i jak sie go rozwija.

HR to angielskie słowo oznaczające human resourses a po polsku słowo to oznacza wprost zasoby ludzkie.

HR (human resources) zasoby ludzkie ma dwojakie znaczenie bardziej akademickie oznacza jeden z trzech środków produkcji czyli pracę. Jest jeszcze kapitał. Natomiast bardziej potocznie hr jest traktowany w biznesie jako obszar hr w którego celem jest pozyskiwanie pracowników, szkolenie, rozliczanie, rozwój i zkończenie współpracy.

Kontekst historyczny hr.

Kiedyś w początkach ery przemysłowej pracownik był pozycją w zeszycie właściciela który przemnażając ilość godzin przepracowanych w danym tygodniu/ miesiącu przez umówioną stawkę godzinową wypłacał na koniec umówionego okresu wypłatę. I to był cały obszar HR w jakim działał ówczesny biznesmen czyli kowal lub kołodziej musiał prowadzić:).

Potem wraz z rozwojem cywilizacji czyli upadkiem stosunków feudalnych i pojawieniem się rewolucji przemysłowej pojawiły się fabryki. A w nich zorganizowane grupy pracowników (zalążki późniejszych związków zawodowych) które poparte przez miedzy innymi przez koła wojskowe narzekające na niską jakość rekrutów już w 1839 w Prusach stworzyły „Prawo o Ochronie” celem którego było zapewnienie lepszej jakości zasobów ludzkich do wojska. Czterdzieści lat później w czasach Bismarcka w Prusach powstały pierwsze ubezpieczania społeczne na świecie. Potem powoli rozwiązanie to zostało skopiowane przez rząd w Londynie w 1908 roku. A po drugiej wojnie potem już poszło lawinowo. Zasiłki chorobowe, urlopy, urlop macierzyński. Czynniki zewnętrzne w postaci prawo pracy spowodowały że biznes musiał stworzyć w swoich strukturach odpowiednie struktury biurokratyczne.

Hr we współczesnym biznesie.

Te struktury to protoplaści współczesnych działów kadr. Powstanie tych dział hr była odpowiedzią na oczekiwania ustawodawcy czyli wypłata wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Po drugiej wojnie wraz z rozwojem komputerów a potem internetu w strefie społecznej a na halach fabrycznych pojawiły się roboty i automaty przemysłowe pojawiła się cywilizacja informacyjna. Można to zobaczyć na przykładzie Polski gdzie w Polsce międzywojennej tylko 10% pracowników było pracownikami umysłowymi. W tym momencie jest ich ok 33% gdzie w innych krajach Europy Zachodniej sięga 40%.

Ten wzrost udziału pracowników biurowych spowodował że dzial hr musiał odpowiedzieć na wyzwania cywilizacyjne. I tak oprócz twardy HR musiał pojawić się miękki hr. Celem Hr miękki który musiał stworzyć procesy hr aby stworzyć narzędzia hr zadaniem których była ocena pracownika szkolenia z komunikacji i współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami organizacji/ biznesu.

I wracając do pytania hr co to? Jak już wcześniej napisałam skrót HR powstał od rozwinięcia angielskiego słowa human resourses. Dlaczego po angielsku? Bo USA wygrało II wojnę światową.

Podsumowując:

Co oznacza human resourses?

Human resourses to zasoby ludzkie które dzięki rozwojowi cywilizacyjnemu musiały się również rozwijać i sprostać kolejnym zadaniom poczynając od najważniejszego/najstarszego czyli rozliczenie wynagrodzeń pracowników a kończąc na tych najbardziej współczesnych czyli tworzenie wartości poprzez uczenie zasad komunikacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.