W tym wpisie

 • Kontrakt psychologiczny to zestaw nie wyartykułowanych oczekiwań obietnic i wzajemnych zobowiązań pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
 • Kontrakt psychologiczny ze względu na niemożność zdefiniowania poszczególnych oczekiwań w umowię o pracę jest powodem tarć i konfliktów pomiędzy stronami.
 • Dział hr a zwłaszcza hr biznes partner powinien być postrzegany jako moderator i osoba która pozwoli załagodzić konflikty pomiędzy stronami.

Tworzy pozytywny i zrównoważony kontrakt psychologiczny, zapewniający trwały i harmonijny związek pomiędzy pracownikiem a organizacją.

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” Armstrong

Kontrakt psychologiczny to zestaw nie wyartykułowanych oczekiwań pomiędzy stronami umowy. Czyli w tym przypadku pracodawcą i pracownikiem. Idealna umowa powinna zawierać wszystkie prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracownika. W rzeczywistym świecie jednak nie jest to możliwe ponieważ z punku widzenia języka formalnego jest bardzo trudno zdefiniować pojęcia wymagane przez kontrakt psychologiczny. A zmieniające się otoczenia nie pozwala na zdefiniowanie wszystkich warunków umowy o pracę z góry. Powoduje to że pewne rzeczy pomiędzy stronami są niedookreślone. I te niedomówienia powodują potem napięcia i tarcia pomiędzy stronami kontraktu psychologicznego. Każda ze stron na każdym etapie relacji zadaje sobie pytanie :

Jako pracownik „Czego mogę oczekiwać od pracodawcy?”

Jako pracodawca „Czego mogę oczekiwać od pracownika?”

Oczywiście jest niemal niemożliwe by kiedykolwiek obie strony potrafiły się w 100% porozumieć i znaleźć w pełni zrozumienie ponieważ ich oczekiwania są sprzeczne:

Pracownik oczekuje

 • poczucia bezpieczeństwa,
 • jasnej ścieżki kariery,
 • prostych zasad wynagrodzenia,
 • sprawiedliwego traktowania,
 • ciekawej i interesującej pracy,
 • przewidywalności itd

Pracodawca oczekuje:

 • tolerowania niskiego poczucia bezpieczeństwa,
 • tolerowania niepewności i ciągłych zmian,
 • oczekiwania dużego zaangażowania,
 • dążenia wysokiej efektywności,
 • lojalność i zaangażowanie,
 • zmiennych wielkości wynagrodzenia zależnej od aktualnych wyników.

I tutaj jest miejsce dla specjalistów hr zwłaszcza hr biznes partnerów którzy powinni być łącznikami pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Zadaniem hr biznes partnerów jest łączenie tych dwóch obszarów i tłumaczenie obu stronom ich stanowisk która pozwoli na pojawienie się nici porozumienia. Oczywiście hr biznes partner jest w takiej sytuacji traktowany jako osoba która stoi po stronie pracodawcy. I teraz zadaniem hr biznes partnera jest takie wypracowanie stanowiska aby obie strony zrozumiały że ja jako hr biznes partner nie jestem stroną w potencjalnym konflikcie a moderatorem rozmowy który pozwala znaleźć prozumienie.