• Zdefiniowanie procesów hr prowadzonych przez specjaliste hr ds kadr i płac
  • Zdefiniowanie oraz podstawa prawna dla działania służb BHP
  • Twardy hr to: kady, płace i BHP

Podsumowanie zagadnień związanych z twardym hr

W ostatnim wpisie o HR twardym opisałem zagadnienia jakie poznaje przyszły specjalista hr ds kadr i płac. Na szkoleniu prowadzonym przez jedną z renomowanych organizacji działającej w Polsce od 1907 roku.

Procesy hr wchodzące w skład hr twardy :

  • Przygotowanie umowy o pracę wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami.
  • Prowadzenie teczek osobowych
  • Rozliczanie czasu pracy: urlopy, urlopy okolicznościowe, chorobowe i inne.
  • Ustalanie i rozliczanie składek na ubezpieczania społeczne.
  • Ustalanie i rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy.
  • Prowadzenie dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz podatków prowadzona przez płatnika.
  • Określenie wynagrodzenia oraz przygotowanie listy płac.

I wszystkie te zagadnienia można sprowadzić do jednego faktu. Każde z nich jest określone w odpowiedniej ustawie. powoduje że wszystkie organizacje działające na terenie Rzeczpospolitej obowiązują te same reguły. Ale nie koniecznie ich interpretacja:). Czyli patrząc z punktu widzenia pracownika dla każdego pracownika niezależnie czy pracuje w wielkiej korporacji czy jednostce budżetowej. Wielkość wynagrodzenia, chorobowego czy ilość dni urlopowych powinna być wyliczana w identyczna sposób. Czyli jak z matematyką 2+2=4

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

I na koniec należy również dodać jeszcze jeden aspekt twardego hr który wynika z art 237 kodeksu pracy który mówi o konieczności powołania służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwany popularnie BHP Wielkość tych służb jest zależna od wielkości firmy oraz specyfiki środowiska w jakim pracuje firma. Szczegółowe zasady działania służb BHP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa rady ministrów z 2 września 1997 roku. Po przeanalizowaniu rozporządzenia oraz kodeksu sytuacja wygląda tak że służb BHP zobowiązaniu są prowadzić odpowiednia dokumentację audytów i ewidencję szkoleń. Oraz wszelkich zdarzeń jakie zachodzą w firmie. Służby takie są kontrolowane przez państwową inspekcje pracy. Która sprawdza czy wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. I również tutaj podobnie jak w przypadku specjalistów hr ds kadr i płac obowiązują te same procedury. Nniezależnie od tego w jakiej organizacji i w jakim środowisku pracują.

Podsumowując:

Twardy to procesy hr w obszarze hr które podlegają aktom prawnym obowiązującym na terenie Polski.

Efekty tych procesów powinny być identyczne dla tych samych danych wejściowych

a same procesy mogą być audytywne przez pracowników odpowiednich służb państwowych.

Czyli jednym słowem twarde hr zajmują się zdarzeniami jakie miały/mają miejsce w historii organizacji.