• Definicja hr miękki
 • Etapy relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
 • Zadania specjalisty hr dla każdego etapu relacji.

To już trzeci i na ten moment ostatni w tej serii wpis o miękki hr chociaż mi bardziej odpowiada nazwa specjalista hr relacji. Ta seria wpisów dotyczących hr miękki zaczeła się od pytania co to znaczy miękki hr?

Co to jest hr miękki?

Hr miękki którego ja uparcie będę nazywała hr-em relacji to zespół procedur hr z obszar hr zadaniem których jest zbudowanie relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

I bardzo chciałabym tutaj podkreślić termin „procedur hr z obszaru hr” ponieważ integracja pracownika z firmą może odbywać się poprzez relacje z :

 • bezpośredni przełożony/ management,
 • współpracownikami i kolegami z pracy,
 • działem hr.

I każda z tych grup ma swoje cele i priorytety za które odpowiada. I tak jak zarządzanie zasobami ludzkimi nie do końca pokrywa się z zarządzaniem zespołem tak podobnie cele budowania relacji przez dział hr są inne od celów jakie przyświecają danemu kierownikowi działu.

Jakie są etapy budowania relacji i jakie zadania hr musi wykonać na każdym z tych etapów ?

Ale wracając do samych relacji. Podobnie jak w życiu każda relacja ma podobny cykl życia czyli :

 • Nawiązanie relacji,
 • Budowanie relacji,
 • Utrzymanie relacji,
 • Zakończenie relacji,

Czyż lista ta nie koreluje idealnie z cyklem życia pracownika w danej organizacji/firmie.

Rozpatrzmy po kolei każdy punkt:

 • Nawiązanie relacji
  • ogłoszenie o pracę lub (równolegle) direct search
  • selekcja wybranych ogłoszeń czyli screening
  • pierwsza telefon w czasie którego są pytania hr na rozmowie kwalifikacyjnej
  • spotkanie rekrutacyjne z managerem
  • sesja assessment center zwłaszcza jeśli jest to assessment center na stanowisko kierownicze
  • feedback po rozmowie rekrutacyjnej dla niezakwalifikowanych uczestników procesu
  • onboarding pracownika
 • Budowanie relacji
  • reagowanie na kryzys – stres i przyczyny stresu w miejscu pracy wynikające z nowego miejsca
  • budowanie motywacji pracownika w zależności od tego czy jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez
   • rozwój talentów
   • przygotowanie planu sukcesji
   • wewnętrzne transfery wynikające z dopasowania do style kierowania zespołem i oczekiwań pracownika,
  • budowania komunikacji wewnętrznej w firmie pomiędzy pracownikiem a dział hr której skuteczność komunikacji można zweryfikować gdy pojawi się konflikt relacji
 • Utrzymanie relacji
  • Szkolenia okresowe oraz wynikające z specyfiki branży
  • Konflikty które wynikają
   • z nieetycznych zachowań pracowników
   • z nieetycznych zachowań pracodawców
   • efekt tych zachowań to konflikt relacji czyli mogący powodować mobbing i dyskryminacje a nawet molestowanie w pracy
  • roczna ocena pracownika
 • Zakończenie relacji
  • offboarding proces rozliczenia pracownika z tytułu zakończenia współpracy
  • exit interview rozmowa z dział hr celem ustalenia powodów odejścia
  • outplacement pomoc w znalezieniu pracy w przypadku zwolnienia pracownika przez pracodawce

Powyższa lista jest to etapy budowania relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz skorelowane działania jakie specjalista hr ds relacji powinien podjąć aby zrealizować swoje cele i działania wynikające z zasad zarządzania zasobami ludzkimi dla każdego etapu relacji.