• Opis celu, struktury relacji oraz zadania jakie musi wykonać specjalista hr aby zaprojektować stanowisko pracy.
 • Oczekiwania co do pracy każdego z pracowników są różne. I co należy podkreślić zmieniają się w czasie.
 • Metody na stymulację w pracy w sektorze SSC: pokazanie realnych dokonań firmy i jej wpływu na rzeczywistość. W sektorze BPO: systematyczna zamiana zakresu obowiązków pozwalająca zrozumieć poszczególne etapy procesu.
 • Organizacja relacji w pracy wynika z jej wielkości i struktury. Generalnie im większa firma tym więcej relacji wymaga realizacji zadań. Trzy podstawowe relacje kierownik- podwładny: liniowa,kliencka,korporacyjna.
 • Zakres obowiązków jest istotnym elementem umowy o pracę. Jednak rzeczywistość zwłąszcza w obszarze hr jest na tyle płynna że nie można trzymać się go kurczowa. A traktować jako punkt wyjścia do poznania firmy oraz swoich obowiązków.

ZZL i Amstrong, co mówia na ten projektowania stanowisk?

Zapewnia pracownikom stymulującą i interesującą pracę oraz autonomiczność w wykonywaniu obowiązków. Zwiększa zadowolenie i elastyczność co wpływa na poziom wyników i produktywność pracownika.

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” Armstrong

Tyle mówi Armstrong w Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. I zgadzam się z panem Armstrongiem. To jest bardzo piękna idea która świetnie sprowadza się w swoich akademickich rozważaniach o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ta idea zapomina o jednej kwestii. Do danej organizacji jako członkowie zespołów nie wnosimy tylko swoich zasobów w postaci kwalifikacji ale też pierwiastek/czynnik ludzki.

Po pierwsze praca w zespole pracowników bo o tym mówimy w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi niesie ze sobą korzyści finansowe. Pozwala również o czym często zapominamy zapomnieć o problemach w życiu prywatnym. Umożliwia również w miarę bezpieczne prowadzenie życia towarzyskiego. Generalnie jednak jest to przymus ekonomiczny który niesie ze sobą pewne korzyści poza finansowe. Myślę że warto pamiętać o tym punkcie zanim przejdziemy do dalszej części wpisu.

Aby zaprojekować stanowisko pracy musimy posiadać następujące informacje:

 • Cel – krótki jednozdaniowy opis stanowiska pozwalający jednoznacznie zdefiniować jakie kompetencje powinna posiadać dana osoba.
 • Organizacja – czyli kto jest moim przełożonym a kto moim podwładnym.
 • Zadania – Jakie zadania będą do wykonania na tym stanowisku.

Tyle z Armstronga teorii w tym wpisie.

Z punktu widzenia HRBP

Po pierwsze ludzie są różni i mają zupełnie różne oczekiwania i zdolności o czym pisałam w wpisie o „Zarządzaniu talentami”. Co jeszcze bardziej komplikuje sprawę oczekiwania poszczególnych członków zespołu pracowników mogą i na pewno będą się zmieniać. Zupełnia inna sytuacja będzie osoby która rozpoczyna swoją karierę zawodową a zupełnie inna osoby ma innym etapie. I znowu pewna historia z wykładu BHP którą popełnił prowadzący.

Zadał on uczestnikom szkolenia pytanie co się zmienia w pracowniku w około czterdziestym roku życia. I wytłumaczył to na swoim przykładzie. Gdy wydarzy się w pracy incydent BHP. Z całą pewnością można powiedzieć że jest to wydarzenie nieplanowane. Burzące rym obowiązków oraz z reguły spowodowane brakiem uwagi/zmęczeniem a wiec dochodzi do niego na koniec dnia pracy. Również jego dnia pracy. I sam zauważył że przed czterdziestym rokiem życia szedł do tych obowiązków z zaangażowaniem. Jeżeli można tak określić w tej sytuacji z radosnym oczekiwaniem na to że coś nowego się nauczy. Natomiast w okolicach czterdziestego roku życia jego nastwienie się zmieniło. W jego głowie w takich sytuacjach coraz częściej pojawiała się myśl: jaki to będzie miało wpływ na moją pensję.

i mojego doświadczenia w SSC

Myślę że bardzo dobrze obrazuje to jak zmienia się stosunek człowieka w czasie do „stymulującą i interesującą pracę”.

Ale nie wątpliwie jest to problem w branży BPO i SSC. Gdzie mimo młodego wieku w pracownikach następuje szybkie zniechęcenie spowodowane przede wszystkim brakiem wpływu na rzeczywistość. Można temu zaradzić w dwojaki sposób.

 • W branży SSC jest o tyle łatwiej że Share Service Center jest częścią większej organizacji której cele biznesowe mają duże przełożenie na rzeczywistość. I bardzo dobrym przykładem jest tutaj jedno z krakowskich SSC które jest częścią jednej z medycznych firm produkcyjnych. Zrobienie prezentacji w której zostało pokazane czym się firma zajmuje i jaki to ma wpływ na życie pacjentów w szpitalach. Spowodowało to polepszenie jakości pracy i współpracy pomiędzy zespołami.
 • Niestety tego komfortu nie mają firmy z sektora BPO które co do zasady są podwykonawcami firm produkcyjnych. Problemem w sektorze BPO jest fakt że duże procesy są rozbijane na małe zadania. I bardzo łatwo popaść w rutynę. Rozwiązaniem tutaj jest systematyczna zmiana zakresu obowiązków w ramach danego procesu. Pozwala to nie tylko zwalczyć nudę, ale lepiej zrozumieć cały dany proces.

Kolejnym element koniecznym do zbudowania pracy jest organizacja.

Relacje w organizacji.

I tu zaczynają się schody z którymi się musi zmierzyć nie tylko hr biznes partner. Ale również koleżanki z działu hr direct. Ale w najtrudniejszej sytuacji jest w tym momencie nowy pracownik w zespole.

Bo o ile sytuacja jest bardzo prosta w małych przedsiębiorstwach. Gdzie właściciel jest pierwszym po Bogu i toon podejmuje wszystkie decyzje. Oraz zmaga się z ich konekwencjami. To wraz ze wzrostem rozmiarów firmy relacje miedzyludzkie coraz bardziej się komplikują.

Skrajnym przypadkiem są tutaj właśnie firmy z sektora BPO i SSC. W których organizacja firmy jest bardzo skomplikowana ponieważ członek takiego zespołu pracowników może mieć różne typy relacji ze swoim przelożnym. Wiecej nawet! Może ich mieć kilku.

 • liniowa – jestem członkiem zespołu pracowników a kierownik mojego zespołu jest moim kierownikiem,
 • kliencka – jestem członkiem zespołu i osoba spoza mojego działu jest moim klientem/kierownikiem,
 • macieżowa – jestem członkiem zespołu. Którego szef liniowy jest w innym kraju. Jednak ze względów prawno-hr mam host managera w kraju w którym mieszkam/pracuje. A z wyników rozlicza mnie klient

Zakres obowiązków.

Ostatnim punktem w organizacji stanowiska pracy jest poświęcony zakresowi zadań jaki dana osoba ma realizować w ramach danego stanowiska pracy.

Jako hr biznes partner a wcześniej specjalista hr i jednocześnie przez całe życie pracownik wiem i rozumiem oczekiwanie. W którym w ramach podpisanej umowy o pracę mam podany szczegółowy zakres obowiązków. I pracowników którzy walczą o doprecyzowanie swojego „scopa”. Ale myślę że na tyle trzeba być elastycznym żeby zdawać sobie sprawę z jednego faktu. Że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest „wykonywanie poleceń przełożonego”. Proszę jednak aby jak we wszystkim zachować zdrowy rozsądek.