• Klasyfikacja zawodów w obszarze hr zgodnych z wytycznymi Ministra RPiPS. Jest to klasyfikacja specjalistów i managerów konieczna dla potrzeba statystycznych.
 • Lista ofert pracy w kategorii human resources/zasoby ludzkie na pracuj pl za ostatnie 24h
 • Pogrupowwanie ofert pracy w zależności od charakteru obowiązków oraz udział procentowy poszczególnych grup w całości obszaru hr.
 • Wnioski końcowe czyli rekrutacja z największym udziałem procentowym w ofertach potem specjalista hr następnie specjalista kadr i płac. Te trzy grupy specjalistów hr stanowią ponad 2/3 w całości obszar hr.

Specjalista ds hr i kierownik hr wg klasyfikacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z obwieszeniem ministra Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227) Jest to klasyfikacja opracowana w oparciu o standard ISCO-8 którego celem jest usystematyzowanie zbioru zawodów i specjalności występujących na rynku.

Wyróżniono dwie grupy managerów hr/kierowników hr i specjalistów hr oraz grupę szkoleń.

1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

 • 121201 Kierownik działu kadrowo-płacowego
 • 121202 Kierownik działu szkoleń
 • 121203 Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
 • 121204 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami
 • ludzkimi

2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

 • 242301 Analityk pracy
 • 242302 Doradca EURES
 • 242303 Doradca personalny
 • 242304 Doradca zawodowy
 • 242305 Konsultant do spraw kariery
 • 242306 Lider klubu pracy
 • 242307 Specjalista do spraw kadr
 • 242308 Specjalista do spraw kultury firmy
 • 242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • 242310 Specjalista do spraw wynagrodzeń
 • 242311 Specjalista do spraw zarządzania talentami
 • 242312 Specjalista wielokulturowości
 • 242390 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi


2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

 • 242401 Broker edukacyjny
 • 242402 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
 • 242403 Specjalista do spraw szkoleń
 • 242490 Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

Tak wygląda lista zawodów operujących w obszarze hr zawierająca zarówno specjalistów hr działających w obszarze hr miękki jak i twardy hr. Jest to lista ogłoszona zwodów ogłoszona w 2018-01-25 w oparciu o którą pracuje GUS. To jest świat idealny.

Specjalista ds hr na rynku pracy.

Jak wygląda w rzeczywistym świecie specjalista hr, sprawdźmy na popularnym serwisie z ogłoszeniami.

LpSpecjalista
1Specjalista ds. socjalno-organizacyjnych
2Specjalista ds. Employer Branding
3IT Recruiter
4Specjalista ds. Procesu z językiem niemieckim – część etatu
5Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu
6specjalista ds. kadr i płac
7Human Resources Specialist
8Specjalista ds. rekrutacji i sprzedaży
9Recruiter (English and Dutch speaker)
10Pracownik ds. Kadr i Płac
11Specjalista ds. Rekrutacji
12Specjalista ds. kadr i płac
13Specjalista ds. Rekrutacji i HR
14Specjalista ds. kadr i płac
15IT Researcher
16Specjalista ds. Personalnych
17New Business Development Manager
18Business Development Manager
19Specjalista ds. Kadr i płac
20HR Payroll Expert
21Młodszy Specjalista ds. HR
22Rekruter (branża IT)
23Specjalista ds. HR
24Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac
25IT Recruiter
26HR Administrator with German
27Talent Specialist
28Talent Acquisition Specialist – IT positions and others
29Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju
30Recruitment Specialist
31Specjalista ds. kadr i płac
32Konsultant ds. kadr i płac w Dziale Usług Księgowych
33Rekruter – Specjalista ds. rekrutacji
34Senior Recruitment Specialist
35Specjalista ds. administracyjnych
36Trener Wewnętrzny
37Starszy Specjalista ds. BHP i PPOŻ
38Księgowa / Księgowy ze znajomością kadr i płac
39Recruiter
40Specjalista ds. HR (Controlling Personalny)
41EB Specialist
42Senior Recruiter
43Specjalista ds. Personalnych i Wizerunku Pracodawcy
44Trener Operacyjny
45HR Business Partner
46HR Business Partner
47Specjalista HR
48Młodszy Specjalista ds. HR/Rekrutacji
49HR Officer with English
50Specjalista/ka ds. Employer Branding
51Specjalista w dziale personalnym
52Marketing & Employer Branding Specialist
53Specjalista ds. Personalnych
54HR Shared Services Senior Specialist
55HR Specialist / Business Partner
56Specjalista/ka ds. Zasobów Ludzkich
57HR Specialist
58HR Processes Administrator
59Specjalista ds. Personalnych i Wizerunku Pracodawcy
60Trener Operacyjny
61HR Business Partner
62HR Business Partner
63IT Rekruter (Junior/Mid)
64Specjalista ds. kadr i płac
65Pracownik Działu Personalnego
66HR Delivery Specialist
67Specjalista w dziale personalnym
68Employer Branding Specialist
69IT Senior Recruiter
70HR Specialist
71Compensation & Benefits Analyst
72HR Business Partner,
73Recruitment Administrator
74Recruiter 
75Talent Acquisition Consultant
76IT Recruiting Specialist
77Recruitment Specialist
78Specjalista ds. kadr i płac
79Specjalista ds. kadr i płac
80HR Business Partner
81SPECJALISTA DS. REKRUTACJI
82Recruiting Specialist
83Learning & Development Specialist
84Specjalista ds. rekrutacji
85HR & Payroll Specialist
86Specjalista ds. HR
87Specjalista ds. Administracji i Rozliczeń
88Customer Service/Administrator Learning Management System/ServiceNow
89Specjalista ds. kadr i płac
90Specjalista ds. BHP
91Specjalista ds. Kadr i Płac
92HR Coordinator with Spanish, EMEA HR
93Online Benefits Platform Administrator
94Specjalista ds. Personalnych
95Direct Search Specialist
96Specjalista ds. kadrowo-finansowych
97Talent Acquisition Support Specialist
98HR Specialist with German (Onboard-to-Offboard)
99Specjalista ds. szkoleń
100Payroll Delivery Specialist
101Specjalista ds. Personalnych w obszarze wynagrodzeń i analiz
102HR & Recruitment Specialist
103Młodszy Specjalista ds. HR/Rekrutacji
104Specjalista/ka ds. Employer Branding
105Młodszy specjalista ds. marketingu i PR
107Specjalista ds. Personalnych
108HR Officer with English
109HR Specialist / Business Partner
110Marketing & Employer Branding Specialist
111Specjalista ds. HR
112HR Specialist
113Specjalista/ka ds. Zasobów Ludzkich
114Koordynator ds. kultury organizacyjnej oraz satysfakcji i zaangażowania pracowników

Powyższa lista zawiera 114 ogłoszeń o pracę z dwóch pierwszych stron serwisu pracuj.pl. Myślę że to jest ostatnie 24h.

Kryteria wyszukiwawcze :

Kategoria: Human resources/Zasoby ludzkie

Poziomu: stanowiska: specjalista hr (mid/regular)

Obszar: Cała polska

pozostałe kryteria domyślne.

Specjalista ds hr ogłoszenia analiza ilościowa.

Pierwsza rzecz jaką warto zauważyć w tym względzie to ilość ofert na dzisiaj wynosi 3300 przy ogólnej liczbie 92 200 ogłoszeń czyli dzial hr stanowi 3% wszystkich ogłoszeń.

GrupaIlość Udział
Rekrutacja3329%
Specjalista hr2623%
Kadry i płace1816%
Employer Branding1211%
HR BP87%
Administracja76%
Szkolenia54%
Analityk HR33%
BHP22%
Razem114

Specjalista ds hr analiza jakościowa.

Rekrutacja czyli „sprzedaż pracy” to niemal 1/3 ofert pracy.

Specjalista ds hr to kolejna 1/4 tortu rynku pracy. Z tego typu stanowiskiem a tak naprawdę określeniem trzeba być ostrożny ponieważ jest to bardzo ale to bardzo pojemne pojęcie. W zależności od organizacji to będzie osoba której obowiązki będą skierowane w kierunku rekrutacji w innej w kierunku kadr i płac a jeszcze innej analityki. Dość powiedzieć że każdy z nas podpisując umowę o pracę ma w swoim zakresie obowiązków „wykonywanie poleceń przełożonego”. I myślę że to najlepiej oddaje sens pracy tego stanowiska.

Kolejna grupa stanowisk to specjalista ds kadr i płac. To jest pierwsza grupa z obszaru hr która co do zasady wymaga twardych umiejętności a więc wiedzy technicznej i szkoleń. Ta grupa stanowi 16% wszystkich ogłoszeń.

Kolejna grupa jest związana z Employer Branding i stanowi 11% wszystkich ogłoszeń. W tej grupie około 1/3 ogłoszeń jest związana bezpośrednio lub pośrednio rekrutacją. Tzn ci ludzie pełnią czasami obowiązki rekrutera. I nie ma co ukrywać to w jaki sposób pracują jako brand managerzy ma bezpośredni wpływ na ilość i jakość rekrutacji. To taki marketing zadaniem którego jest nie tyle kupić coś a jedynie zmobilizować do zainteresowania się możliwością w danej firmie.

Pozostałe grupy w dziale hr stanowią już tylko 22% wszystkich ogłoszeń. I są to już ogłoszenia dla typowych specjalistów, Warto jednak zwrócić uwagę na dwie podgrupy. Szkolenia. Pracuj.pl ma specjalną kategorię edukacja/szkolenia. I to myślę że to jest kwestia przypadku do której kategorii trafi dane ogłoszenie.Jednak dla potrzeb tej analizy ograniczyliśmy się do kategorii HR. I drugą podgrupą w obszarze hr jest bhp. Gdzie ogłoszenia z tego typu trafiają do również do kategorii budownictwo i przemysł.

Specjalista ds hr ścieżka kariery, podsumowanie.

I na zakończenie nasuwają się dwie drogi jak trafić do działu hr.

Pierwsza poprzez sprzedać pracy potencjalnym klientom czyli rekrutacja.

Druga ścieżka ekspercka ukończenie studiów ekonomicznych w zakresie kadr i płac lub szkolenia najlepiej u jakiegoś renomowanego instytutu/organizacji i posiadając stosowne dokumenty strać się znaleść pracę w biznesie lub jednostkach publicznych.

A następnie w ramach organizacji i codzinnej pracy szlifować swoje umiejętności i wiedzę i poszukiwać dalszych dróg rozwoju osobistego i kariery.