Tworzy klimat stosunków pracy, który zachęca pracowników do zaangażowania i współpracy.

„Zarządzanie zasobami ludzkimi”

Organizacja składająca się z pracodawców i pracowników.

Celem pracodawców jest o aby zadania stawiane przed organizacją były wykonywane jak najtańszym kosztem.

Celem pracowników jest mięć wpływ w kwestiach płacy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwość reagowania na to co się dzieje w organizacji.

Celem stosunku pracy jest zbudowanie prostych i skutecznych reguł gry dzięki którym pracownik będzie miał poczucie że jest dobrze traktowany przez swojego pracodawce. To bezpośrednio przełoży się na jego zaangażowanie i wyniki.