W skrócie :

  • Uczenie się to proces zadaniem którego jest zmiana nawyków zachowań.
  • Rozwój to proces zadaniem którego jest zmiana postaw, myślenia.

ZZL i Amstrong o uczeniu :

Zwiększa zasób umiejętności oraz podwyższa poziom kompetencji pracownika. Zachęca do samodzielnego uczenia sie które polega na tym że pracownik aktywnie szuka możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji celów organizacji. Tworzy atmosferę uczenia się w której rozwijany jest proces uczenia się zarówno samodzielnie jak i z pomocą mentora.

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” Armstrong

Uczenie się jest to proces poznawczy efektem którego jak zamiana. Czyli rozwijając pojęcie w wyniku podjętych działań nabywamy informacji i wiedzy które powodują zmianę naszego zachowania. Na przykład w wyniku ogłoszenia nowego prawa o ruchu drogowym zatrzymujemy się na czerwonym świetle a jedziemy na zielonym.

Rozwój jest to proces analizy który zmierza w kierunku innego stanu bycia lub myślenia. Przykład poprzez obserwację siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego nasza nasz stosunek do prędkości się zmienia. I co ciekawe w obie strony. Tzn gdy zaczynamy jeździć z czasem jeżdzimy coraz szybciej by w pewnym momencie osiągnąć stabilizacje i w końcowym okresie życia zwolnić.

Z punktu widzenia Hr biznes partnera:

Natomiast w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi i procesami hr uczenie się powinny być podporządkowane celowości i efektywności i mieć bezpośredni wpływ na wynik finansowy firmy.

Uczenie się powinno być nierozerwalnie związane z zarządzaniem wiedzą ponieważ jest to jedyna metoda zarządzanie wiedzą w ramach organizacji. A więc pozwala by wszystkie zatrudnione zespoły pracowników były wyposażone w umiejętności i kompetencje pozwalające do wypełnienia obowiązków oraz otrzymania wyników w sposób jednoznaczny nie zależnie od kogo klient otrzymuje odpowiedź.

Każdego pracownika powinno się zachęcać do uczenia się i poszerzania wiedzy ponieważ dzięki temu buduje się w nim motywację wewnętrzną a firma ma możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej.

I moich doświadczeń:

Kiedyś pracując w firmie produkcyjnej miałam okazje usłyszeć z ust kierownika projektu do młodego inżyniera

„Nic bardziej mnie nie denerwuje jak młody człowiek stwierdza: Panie Boże takiego mnie stworzyłeś i takiego mnie masz. Po to Bóg dał ci rozum byś z niego korzystał”. Nadal pamiętam te słowa.

Konsekwencją procesu uczenia się i rozwoju jest zamiana. I dochodzimy do kolejnego tematu jakim jest zarządzanie zamianą. Czyli jest to proces zadaniem którego jest skuteczne wdrożenie zmiany poprzez jej

  • zaplanowanie
  • systematyczne wprowadzenie
  • uwzględnienie oporu zespołów pracowników