• Zadania działu hr we współczesnych firmach
 • Outsorcing hr czyli zlecanie zadań z obszaru HR zewnętrznym podmiotom.

Jak wspomniałam wcześniej dział hr to taki obszar hr w organizacji w którym specjaliści hr zajmują się wdrażaniem procedur hr które przekładają się na konkretne działania wynikające z prawo pracy i wewnętrznych regulaminów firmy.

Oto lista zadań przed jakim stoi dział hr

 • określenie wielkości wynagrodzenia pensji brutto i netto
 • definiowanie wielkości składek społeczno-ubezpieczeniowych
 • obliczanie wielkości urlopu wypoczynkowego i jego rozliczenie
 • rozliczenie z urlopów okolicznościowych
 • rozliczenie i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy
 • rekrutacja pracownika
 • przyjęcie pracownika do organizacji
 • badania lekarskie okresowe
 • szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy
 • trening z komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami w danej organizacji
 • kurs z narzędzi do prowadzenia biznesu
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy zarządem a biznesem
 • zakończenie i rozliczenie umowy o współpracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Po pierwsze musimy zacząć od tego że o nie jest pełna lista zadań przed jakimi stoi hr. Jak wygląda w tym obszarze hr lista zadań jakie stoją przed specjalistami zależy od wielkości firmy, jej profilu biznesowego oraz środowiska w którym operuje,

Zatrudnienie specjalisty hr przez firmę czy outsourcing?

Drugą kwestią o kórej warto wspomnieć że przy części zadań ze względów finansowych, prawnych, jakościowych warto rozważyć czy nie zlecić je zewnętrznemu podmiotowi. Który ma na przykład większe doświadczenie w przeprowadzaniu danego zadania. Przykładem może tutaj być rekrutacja oraz BHP zwłaszcza przy małej rotacji pracowników. Natomiast warto się zastanowić czy outsourcing hr ma wszędzie sens. Ponieważ zlecenie zewnętrznym firmom działań z obszaru hr wiąże się z ryzykiem związanym z jakością i terminowością prac. Ponieważ dla firmy tego typu jesteśmy jedną z wielu firm i ich cel nie zawsze pokrywa się z celem naszego działu. Dla nas celem jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie bo z tego jesteśmy rozliczani dla firm prowadzący outsourcing hr celem jest zysk.

Podsumowując outsourcing tak ale trzeba uważać.