• Zarządzanie zasobami ludzkimi rozumiane jako zarządzanie zasobami ludzi którzy je dostarczają a nie samymi ludźmi.
 • Zastraszanie jakie nieefektywna metoda zarządzania zasobami ludzkimi.
 • ZZL jako metoda na wytworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku.

ZZL jako zarządzanie zasobami jakie dostarczają ludzie.

Myślę że warto zwrócić uwagę na jednak fakt który pojawia się w literaturze fachowej a o którym zupełnie zapomina się w rzeczywistości biznesowej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w potocznym rozumie się jako zarządzanie zespołem ludzi. Czyli pani Basia robi to, pan Andrzej tamto a pani Ewa jako że najmłodsza w zespole to robi tamto. A to przecież nie chodzi o zarządzenie osobami a zarządzaniem zasobami które Ci ludzie dostarczają w postaci pracy w danym miejscu. To umiejętnościami jakie dana osoba posiada czyli:

 • wiedza,
 • umiejętności
 • zdolności,
 • postawa,
 • zdrowie,
 • motywacja

Połączenie i proporcje pomiędzy tymi czynnikami determinują jaki potencjał dana osoba reprezentuje.

Dlaczego ZZL w tym momencie staje się tak ważne?

Można to bardzo dobrze wyjaśnić na przykładzie „wojny” która jako taka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Na początku zaczynaliśmy od przysłowiowych kijów i kamieni. Potem pojawiły sie miecze i łuki. Gdzieś w średniowieczu Europejczycy odkryli proch i protoplastów współczesnych pistoletów. Potem kolejne udoskonalenia technik wojskowych aż nadszedł wiek XX przyniósł I i II wojnę światowe która przyniosła ogromny rozwój techniki wojskowej. Rozwój techniki umożliwił stworzenie urządzenia zwanego czołgiem. Do legendy przeszła wśród historyków niska jakość czołgów produkowanych przez ZSRR.

Dlaczego?

Kiedyś wystarczyło znaleźć dobry kamień potem pojawił sie zawód kowala/płatnerza. Na początku wystarczył jeden płatnerz z kilkoma pomocnikami który był w stanie wytwarzać miecze i zbroje dla rycerzy. Jednak rozwój techniki powodował że coraz więcej ludzi musiało być zaangażowanych w coraz trudniejsze konstrukcje. W tym momencie są to już całe zespoły ludzi składające się z setek osób z różnych dziedzin by organizacja by jako całość był w stanie wyprodukować przysłowiowy czołg.

ZZL jako narzędzie do rozwiązywania problemów.

Otaczający świat dzięki postępowi nauki i inżynierii stał się na tyle skomplikowany że niemal niemożliwe w tym momencie samodzielne tworzenie bardziej zaawansowanych technicznie produktów. Powoduje to że dany produkt wymaga współdziałania i współpracy całych grup ludzi. Fantastycznym przykładem tutaj mogą być publikacje oparte o wyniki doświadczeń z WIelkiego Zdrzecza Hadronów gdzie publikacje zawierają stu lub wiecęj autorów. Wynika to z ilości osób jakie muszą pracować aby przeprowadzić doświadczenie.

W ten sposób mamy następujące kwestie do rozwiązania:

 • Organizacja która w swojej misji ma wpisane zamiar wybudowania „czołgu”.
 • Manager zadaniem który został zatrudniony by kierować wybudowaniem „czołgu”.
 • Zespół pracowników zadaniem których jest wybudowanie tego czołgu.

I mamy w tym momencie sytuacje w której organizacja powierza zadanie managerowi kierowanie zespołem pracowników którzy mają zrealizować pewien projekt. Kwestią w tym trójkącie jest fakt że każda ze stron ma inne oczekiwania. Które w dodatku mogą się zmienić z czasem. Co utrudnia jeszcze bardziej sytuacje trzeci kat trójkąta składa się z pewnej liczby osób które co do zasady każda z nich ma inny poziom umiejętności, kompetencji oraz oczekiwań.

Organizacja – manager – zespół pracowników.

Jak sprawić by ten trójką organizacja-manager-zespół pracowników był w stanie zrealizować projekt?

Po pierwsze organizacja przekazuje swoje uprawnienia kierownikowi zadaniem którego jest realizacja projektu w ramach wyznaczonych przez organizacje. I tutaj mamy sytuacje stabilną i stosunkowo proste relacje 1:1.

Natomiast sprawa komplikuje się w trzecim kącie tego trójkąta gdzie mamy zespół pracowników z których każdy ma swoje umiejętności oraz swoje cele do zrealizowania. Z drugiej strony mamy managera który ma bardzo rzadko ma komfort doboru pracowników o odpowiednich umiejętnościach i z tego powodu trudność z budowaniem zespołu pracowników takiego jak by chciał.

I teraz proszę pamietać o tym że mamy do zrealizowania skomplikowany projekt mając do dyspozycji ograniczone środki.

Jedyna metoda jaka pozostaje jest w tym wypadku jest jak w amerykańskim filmie: z tej grupy ludzi musimy stworzyć zespół pracowników który wybuduje ten „czołg”.

Pytanie jak doprowadzić do sukcesu?

Możemy zastosować metodę średniowiecznych płatnerzy czyli zarządzanie przez zastraszanie która to metoda ma swoje zalety i sprawdzała się przy prostych projektach jednak im bardziej skomplikowany projekt tym większego wymaga zaangażowania i tym mniejsza skuteczność jest tej metody- patrz jakość produkcji czołgów i upadek ZSRR.